Het certificeren van lassers volgens ISO-normen maakt de aanschaf van een lasrobot minder risicovol. RobWelding helpt hierbij door een persoonlijke training aan te bieden voor uw lassers.

Wanneer een bedrijf besluit een lasrobot aan te schaffen, is er gekwalificeerd personeel nodig om met deze robots te kunnen werken. In samenwerking met het Nederlands Instituut voor Lastechniek (NIL) biedt RobWelding de mogelijkheid het personeel te certificeren volgens de ISO-norm ISO 14732. Deze norm is van toepassing op alle robots en bij alle lasprogramma's.

Certificeren versterkt concurrentiepositie
In het huidige tijdsbestek stellen opdrachtgevers steeds hogere eisen aan het laswerk. Vooral in Duitsland, maar deze ontwikkeling waait over naar Nederland. Het is dus zaak om een hoog lasniveau te hanteren om aantrekkelijk te blijven voor potentiële opdrachtgevers. Het certificeren van lassend personeel kan daarbij een doorslaggevende factor spelen.

Inhoud van de training

Deze cursus is een door RobWelding gemaakte samenvatting van de algemene IRC-5 robothandleiding van ABB. Je krijgt training in een groep, of in een groepje college's. Je kunt zelfstandig werken aan de opdrachten en je krijgt begeleiding van een van onze trainers. Aan hem kun je al je vragen stellen en stap voor stap leren werken met de lasrobot. Je leer onder andere de volgende onderdelen:

Certificaat programmeur

Dit is het certificaat dat jij als operator van de lasrobot kunt ontvangen. Laat snel je gegevens achter, als je deel wilt nemen aan een training!

Aanmeldformulier training