Training lassen en programmeren

Het certificeren van lassers volgens ISO-normen maakt de aanschaf van een lasrobot minder risicovol. RobWelding helpt hierbij door een persoonlijke training aan te bieden voor uw lassers.

Training lassers en programmeurs

Het werken met een robotinstallatie kan nieuwe kennis en ervaring vragen van uw huidige operators. Om hen op de juiste manier met de lasrobot te kunnen laten werken heeft RobWelding een training ontwikkeld. Deze training kan op individueel niveau en op groepsniveau plaatsvinden. De training geven we in principe bij RobWelding op locatie, maar kan ook bij uw bedrijf gegeven worden. Het doel is dat uw personeel leert programmeren in de robot-software zoals robotstudio. Zo kunnen zij zelf de lasprogramma's maken voor uw producten en verschillende programma's gaan schrijven.

ISO-norm ISO 14732

Wanneer een bedrijf besluit een lasrobot aan te schaffen, is er gekwalificeerd personeel nodig om met deze robots te kunnen werken. In samenwerking met het Nederlands Instituut voor Lastechniek (NIL) biedt RobWelding de mogelijkheid het personeel te certificeren volgens de ISO-norm ISO 14732. Deze norm is van toepassing op alle robots en bij alle lasprogramma's.

Certificeren versterkt concurrentiepositie

In het huidige tijdsbestek stellen opdrachtgevers steeds hogere eisen aan het laswerk. Vooral in Duitsland, maar deze ontwikkeling waait over naar Nederland. Het is dus zaak om een hoog lasniveau te hanteren om aantrekkelijk te blijven voor potentiële opdrachtgevers. Het certificeren van lassend personeel kan daarbij een doorslaggevende factor spelen.

Inhoud van de training

De cursussen voor beide trainingen zijn een door RobWelding gemaakte samenvatting van de algemene IRC-5 robothandleiding van ABB. U krijgt training in een groep, of in een groepje collega's. U kunt zelfstandig werken aan de opdrachten en u krijgt begeleiding van een van onze trainers. Aan hem kunt u al uw vragen stellen en stap voor stap leren werken met de lasrobot. 

Bekijk de verschillende trainingen die wij aanbieden:

Gecertificeerd lassers
Gecertificeerd robot programmeur